My Mission

I was born with artistic talent and skilled hands. It is a gift from above. I was given a responsibility to develop and show it to other people in the world and thereby contribute to peace, freedom and love on our planet. Creating professional art requires respect, humility, honesty and a lot of courage. Art must never be dependent or controlled by politicians and commercial interests.

My Vision

My ambition is that my art can be understood beyond form and color just as the author's lyrics can be understood between the lines or as the composer's music can be understood behind sound, tones and melody. My dream is to create art that can be visible to people for hundreds of years.

My Philosophy

The creation of art should come spontaneously from the heart, carried out with wisdom and knowledge by a sensitive hand. Art should evolve from ideas, contain messages with a certain purpose. Art must never become images from photographs or other images. There is a difference between an idea and a proposal. An idea come from the creator himself and is new and unique. A proposal among others is often just a variant of an already known idea. I strive to create my own ideas, not variants of proposals. Fantasies are wild and fly out of control. No school in the world can teach how fantasies turn into ideas. I believe that fantasies come from another dimension of the universe. Few of us can see what has happened in the time flow from unknowing dimensions. Noone can make a copy of what God has created in our beautiful nature. To try to create as God is doomed to fail. When artists paint naturally, it is a personal interpretation of nature. Abstract Art, without motif of image, come from our inner brain. That process is a long way from how painting of motifs is made. A picture says more than thousand words. Artwork says more than thousand books. It will touch everyone, regardless of their language. Art will be of quality with artistic height level and be preserved and become a historical document for future generations. It is also a very important fact that art has existed and always been with us on the Earth.

(Översatt till svenska, klicka här)

11 points of why art exists?

Min mission

Jag föddes med konstnärlig talang och skickliga händer. Det är en gåva från ovan. Jag fick ett ansvar att utveckla och visa det för andra människor i världen och därmed bidra till fred, frihet och kärlek på vår planet. Att skapa professionell konst kräver respekt, ödmjukhet, ärlighet och mycket mod. Konsten får aldrig vara beroende eller bli kontrollerad av politiker och kommersiella intressen.

Min vision

Min ambition är att min konst kan förstås bortom form och färg precis som författarens texter kan förstås mellan raderna eller som kompositörens musik kan förstås bakom ljud, toner och melodi. Min dröm är att skapa konst som kan vara synlig för människor i hundratals år.

Min filosofi

Skapandet av konst ska komma spontant från hjärtat, utföras med visdom och kunskaps av en känslig hand. Konst ska utvecklas från Idéer, innehålla budskap med ett visst syfte. Konst får aldrig bli avbildningar från fotografier eller andras bilder. Det är skillnad mellan en idé och ett förslag. En idé måste komma från skaparen själv och vara ny och unik. Ett förslag bland andra är ofta bara en variant av en redan känd idé. Jag strävar efter att skapa egna idéer, inte varianter som blir till förslag. Fantasier är vilda och flyger utom kontroll. Ingen skola i världen kan lära ut hur fantasier förvandlas till idéer. Jag anser att fantasier kommer från en annan dimension av universum. Det är få förunnat att kunna se vad som har hänt i okända dimensioners tidsflöden. Ingen kan göra en kopia av vad Gud har skapat i vår vackra natur. Att försöka skapa som Gud är dömt att misslyckas. När konstnärer målar av naturen blir det endast en personlig tolkning. Abstrakt Konst utan bildmotiv skapas ur vår inre hjärna. Den processen är långt ifrån hur målningar av motiv utförs. En bild säger mer än tusen ord. Ett konstverk talar som tusen böcker. Konst kan beröra alla oavsett talesätt och språk. Det ska i konsten finnas kvalitet för konstnärlig höjd. Ett rätt utfört konstverk kan bevaras och bli ett historiskt dokument för kommande generationer. Det är en del av själva syftet med konsten. Också ett viktigt faktum att konst alltid har funnits och finns med oss i vårt liv på Jorden.

(For English, click here)