Miracle Stairways to the Old Town

I början av juni 2006 fick jag ett uppdrag att måla ett konstverk på väggen till ett tidigare
igenmurat valv i källarvalvet hos restaurant Mårten Trotzig i Gamla Stan, Stockholm.
Valven under restauranten Mårten Trotzig är bevarade sedan medeltiden och har ett historiskt och arkivaliskt värde. Köpmannen och borgare Mårten Trotzig(1559-1617) invandrade från Wittenberg i Tyskland år 1581. Han köpte hus i Gamla Stan under åren 1597-1599. Mårten Trotzig avlade borgared 1595 och blev en av stadens förmögnaste män. Han slogs dock ihjäl under en resa i Kopparberg. Han har gett namnet till den här restauranten och intilliggande gränd - Sveriges smalaste gata. Sonsonen, som också hette Mårten Trotzig (1646-1706), var Karl XI:s krigskassör under skånska kriget 1657. Han adlades som friherre 1684.
Historisk hänsyn har därför vidtagits när det gäller målningens motiv och utförande.

Man vet att det finns en gång bakom valvväggen och kanske löpte den ut längre ner mot mälarstranden eller så var den en källarutgång till en trappa ut mot Västerlånggatan?
Här föddes idén till motivet och namnet på konstverket.- en trappa till den gamla staden.
Väggen i valvöppningen är av maskintillverkat tegel som putsats med murbruk och målats vit, förmodligen utfört under de senaste seklet. Man kunde tydligt se en markant tidsskillnad i jämförelse med äldre valven som består av en kombination av natursten och handslaget tegel. Material av modern tid fanns alltså redan i valvöppningen. Muren i valvöppningen representerar en annan tid än ursprungsvalven. Det har tidigare funnits en väggmålning av modernt snitt på muren. Den har av okänd anledning tagits bort vid något restaureringsarbete.
Vad gör man i ett sådant här utgångsläge?

Först utfördes ett flertal skisser på olika motivlösningar. I samförstånd med ägaren valdes till sist ett modernt, abstrakt motiv med ett stramt arkitektoniskt uttryck. Valet av motiv baserades på följande analys:

Att följa upp medeltida historia från valven med tex. illustrationer av skalder, musikanter
eller bilder med folkliv från den gamla staden, bedömde jag som olämpligt då det skulle kunna ses som groteskt i ett nytt utförande. Att försöka sig på att rekonstruera en gammal bild med ett antikt manér krävde ett genuint, historiskt underlag för att kunna bli respekterat av kunniga historiker. Något sådant underlag kunde inte spåras till den här valvöppningen. Jag ansåg då att det lätt kunde bli en billig förvanskning av den historiska verkligheten.
Av de här skälen valde jag att inte anpassa mig till de äldre valvens tidsuttryck utan att istället helt bryta mot det gamla och ta in ett samtida måleri av år 2006. Syftet var också att skapa dynamik i rummet genom att uppnå en stark kontrast till medeltidsvalven runt den igenmurade öppningen. Därigenom skulle valven komma att synas alltmer.

Grundmotivets idé stramades till och formades till en arkitektonisk, abstrakt bild. Egentligen behöver målningen inte föreställa ett motiv. Verket bör hellre betraktas som en komposition med färg och ytor i olika plan och perspektiv. Avsikten var också att på ett arkitektoniskt sätt få in värme i det vita, kalla rummet, att åstadkomma en behaglig rumskänsla i den här annars så instängda källardelen av restauranten.
 
”Trappan till den Gamla Staden” blev färdig den 17 juli 2006 och är utförd i akryl direkt på den vita muren. Dåtid och nutid möts här på ett märkbart sätt. Samtiden har fått en plats i den fortsatta historien runt Mårten Trotzigs underjord.
Ägaren är nöjd och jag hoppas att gästerna ska uppskatta väggdekorationen och konstverket.

Larz Eldbåge
Konstnär, professor