Larz får ett hederspris dels för sitt djupa och konstnärliga engagemang i Sigtunakulturförening, som han sedan länge har varit en mycket flitig medlem i och dels för sitt konstnärliga skapande. I det är han gränsöverskridande och mångkulturell. Han behärskar till fulländning de olika teknikerna inom konstens område och visar därtill en stor variation och en allt högre konstnärlig utveckling i sina verk. Lars är mycket professionell i sitt skapande och är noga med kvalitén på egna och andras verk. Detta har framdför allt kommit till utryck i hans engagemang i våra jurybedömda utställningar, som hade varit omöjliga att genomföra utan hans kunskaper och kompetens.
De konstnärliga ambitionerna har Lars inte bara visat upp på ett flertal utsällningar i Sigtuna, utan också ute i världen. Detta har givit honom både titlar och konstnärlig berömmelse och med detta har han satt Sigtuna och vår förening på världskartan. Hederspriset ger ett livslång medlemskap i Sigtunakulturförening.

Märsta den 21 oktober 2007
Styrelsen för Sigtuna Kulturförening
Karen Salmose, Ordf.